Alle berichten van domein_n625n8n4

Intervisitatie om de te leren van samenwerking

Goed democratisch samenspel van een gemeente met betrokkenen wordt steeds meer een kader waarbinnen de gemeente werkt, zoals ook binnen een begroting werken en effectiviteit en efficiëntie een vast kader is. Nu veel nieuwe vormen van samenwerken ontstaan is het een goed moment om ook de evaluatie van democratisch samenspel te verbeteren. Daarvoor is de intervisitatie ontwikkeld.

De opdracht is simpel. Samen kijken wat goed ging en wat beter kan en met de blik van externen kijken of je de kern hebt geraakt.  Het instrument zorgt er voor dat het gestructureerd gebeurt.

Het is een middenweg tussen de twee werkwijzen. Bij visitatie kijken externen naar de prestaties, maar dan geven externen ook een oordeel. Bij het ontwikkelen van het instrument stond centraal dat de gemeente en haar partners zelf conclusies trekken en tot verbeteringen besluiten. Het is ook geen instrument om verantwoording af te leggen en lijkt op dat punt meer op intervisie. Het instrument is minder vrijblijvend dan intervisie en minder beoordelend dan een visitatie. Opbrengst is aan agenda voor verbetering waarvan na een jaar gecheckt wordt hoe het gaat.

Is de intervisitatie geschikt voor uw gemeente?  Elke gemeente kan meedoen. Maar… de deelnemende gemeenten willen leren, experimenteren en vernieuwen, en moeten bovenal bereid zijn om kritisch naar zichzelf te kijken.

Download dan de VNG-flyer hier

Beschrijving van de methodiek hier

Geen administratieve rompslomp maar cultuurprikkel

De minister van BZK wil 388 gemeenten dwingen hun controleonderzoek in te vullen met een rekenkamer. Het alternatief dat veel gemeenten hanteren, een rekenkamercommissie met raadsleden (en onafhankelijke leden), wordt dan onmogelijk gemaakt. Actieve gemeenten worden dan opgezadeld met administratieve rompslomp, terwijl nooit is gebleken dat deze gemeenten slecht controleren.  Een dom voorstel Lees verder Geen administratieve rompslomp maar cultuurprikkel

Nog steeds inactieve rekenkamers

Sinds 2006 zijn alle gemeenteraden verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie te hebben. In 2013 bleek dat in 35 gemeenten de rekenkamer of rekenkamerfunctie tijdelijk of permanent inactief was. Hein Albeda onderzocht hoe het nu, vijf jaar later staat met de controle in deze 35 gemeenteraden.  Met name in Zeeland zijn er gemeenten die geen nut zien van rekenkameronderzoek. Lees verder Nog steeds inactieve rekenkamers

Verantwoording nieuwe Regering met een burgerbalans

Het is voor een politicus gemakkelijker te doen wat je zegt, dan het resultaat te bereiken dat je wilt. Wil je de grenzen sluiten, dan is het vast mogelijk om een maatregel te nemen die de grens sluit. Vervolgens merk je dat de werkelijkheid lastig is. Verdragen zitten in de weg. Maar ga eens wat verder, waarom wilde je die grenzen sluiten? Om de ergernis over de mensen die naast je wonen die slecht Nederlands spreken? Dan heb je weinig resultaat. Daarom is voor mij als kiezer van belang: Hoe weet ik of je die resultaten bereikt? Lees verder Verantwoording nieuwe Regering met een burgerbalans

Verantwoording

 

verantwoording

zelfst.naamw. (v.)

Uitspraak: [vəɑntwordɪŋ]

Principe dat individuen, organisaties en de gemeenschap verantwoordelijk zijn voor hun daden/handelingen en gevraagd kunnen worden deze aan anderen toe te lichten.

 

img_0821Deze site wordt bewerkt. Het pad kan wankel zijn. Kijk hier voor de oorspronkelijke site. Fouten probeer ik zoveel mogelijk te voorkomen, maar tips zijn nooit weg. Stuur een e-mail>