Categorie archieven: evaluatie

Intervisitatie om de te leren van samenwerking

Goed democratisch samenspel van een gemeente met betrokkenen wordt steeds meer een kader waarbinnen de gemeente werkt, zoals ook binnen een begroting werken en effectiviteit en efficiëntie een vast kader is. Nu veel nieuwe vormen van samenwerken ontstaan is het een goed moment om ook de evaluatie van democratisch samenspel te verbeteren. Daarvoor is de intervisitatie ontwikkeld.

De opdracht is simpel. Samen kijken wat goed ging en wat beter kan en met de blik van externen kijken of je de kern hebt geraakt.  Het instrument zorgt er voor dat het gestructureerd gebeurt.

Het is een middenweg tussen de twee werkwijzen. Bij visitatie kijken externen naar de prestaties, maar dan geven externen ook een oordeel. Bij het ontwikkelen van het instrument stond centraal dat de gemeente en haar partners zelf conclusies trekken en tot verbeteringen besluiten. Het is ook geen instrument om verantwoording af te leggen en lijkt op dat punt meer op intervisie. Het instrument is minder vrijblijvend dan intervisie en minder beoordelend dan een visitatie. Opbrengst is aan agenda voor verbetering waarvan na een jaar gecheckt wordt hoe het gaat.

Is de intervisitatie geschikt voor uw gemeente?  Elke gemeente kan meedoen. Maar… de deelnemende gemeenten willen leren, experimenteren en vernieuwen, en moeten bovenal bereid zijn om kritisch naar zichzelf te kijken.

Download dan de VNG-flyer hier

Beschrijving van de methodiek hier