Nog steeds inactieve rekenkamers

Sinds 2006 zijn alle gemeenteraden verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie te hebben. In 2013 bleek dat in 35 gemeenten de rekenkamer of rekenkamerfunctie tijdelijk of permanent inactief was. Hein Albeda onderzocht hoe het nu, vijf jaar later staat met de controle in deze 35 gemeenteraden.  Met name in Zeeland zijn er gemeenten die geen nut zien van rekenkameronderzoek.Uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat de helft van de gemeenten inmiddels een actieve rekenkamerfunctie of rekenkamer heeft. Ook is de lijst ingekort doordat een aantal gemeenten inmiddels is gefuseerd is tot een grotere gemeente.

De resterende gemeenteraden hebben geen zin in dit soort onderzoek. Zoals gemeente Rozendaal aangaf: de gemeenteraad heeft er gewoon geen behoefte aan: “De achtereenvolgende raden hebben dit onderwerp meermalen besproken maar hadden geen behoefte aan een rekenkameronderzoek”. Dat sluit niet aan bij de gedachte bij de invoering van de rekenkamer(functie) dat de gemeenteraad meer werk moet maken van de controle en zich niet alleen afhankelijk moet maken van de informatie die geleverd wordt door het college. Bovendien kan de rekenkamer ook naar het gevoerde beleid van de gemeenteraad zelf kijken, iets wat een accountant of onderzoeker in opdracht van het college niet zal kunnen doen.

Lees het onderzoek hier 

Na de publicatie wezen oplettende lezers mij op twee gemeenten die geen actieve rekenkamer hebben en één wees er op dat Tholen in Zeeland ten onrechte als inactief stond omdat een tweet verwijst naar het verschijnen van een recent rapport. Lees hier de laatste stand