Over verantwoording.nl

burgerjaarverslag3Op deze site vindt u informatie om te komen tot betere verantwoording van de overheid aan haar burgers. Oorspronkelijk begonnen als informatie over een van de manieren: het burgerjaarverslag.

Het burgerjaarverslag is een instrument om te verantwoorden over de participatie, maar niet het enige middel. Hier kijken we naar andere vormen van verantwoording aan burgers, waarbij participatie van burgers een rol speelt.  Het idee er achter is dat de overheid principieel goed verantwoording dient af te leggen, maar ook dat de overheid vertrouwen moet herwinnen bij burgers.

1. Hoe kan de verantwoording aan burgers over kwaliteit van de dienstverlening en participatie verbeteren? (betere organisatorische inbedding van responsief en participatief werken in de Planning & Controlcyclus)

2. Hoe kan de verantwoording in samenwerking met burgers worden verbeterd? (participatie van burgers om te komen tot een beter verantwoording)

3. Wat doet dit voor het vertrouwen in de overheid? En kunnen burgers weer zelf verantwoordelijkheid nemen?

 

Verantwoording.nl wordt mogelijk gemaakt door Hein Albeda en zelf besluiten, jij kunt het!