Verantwoording, maar interactie?

toolkitOp deze pagina bieden we hulpmiddelen voor het schrijven van een burgerjaarverslag en andere vormen van verantwoording. Veel burgemeesters schrijven geen burgerjaarverslag meer. Er kan ook verantwoording worden afgelegd in het gemeentelijk jaarverslag met een aparte paragraaf. En kunnen bewoners niet gewoon zelf controleren en verantwoording afleggen aan mede-bewoners?

Toch hoeft geen grote hoeveelheid werk op te leveren: eigenlijk is de kunst vooral te verzamelen wat u toch al moest weten om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen volgen en te zien of de kwaliteit van de procedures voor participatie op orde is. Een hulpmiddel is: Kader voor het burgerjaarverslag  (pdf)In dit kader schetsen we in welke fasen u het maken van een burgerjaarverslag kunt uiteenrafelen. Dat begint voor het bjv 2017 in januari 2017. Bij het burgerjaarverslag kunt u starten met het maken van 9 keuzen. Samen met het Kader biedt dit een goede start voor het burgerjaarverslag Negen keuzen (pdf)

Andere vormen

Of zijn er hele andere vormen nodig. Dat vond een groep gemeenten die in het kader van In actie met burgers sprak over verantwoording. En het gebeurde ook al! Lees het rapport  hier (2009, pdf).

Een ander hulpmiddel is het opstellen van een verbeteragenda. Doet u dat samen met burgers, dan kunt u meteen werken aan een betere relatie tussen burger en bestuur. Want verantwoorden is niet het doel. Het gaat om interactie met bewoners die de kwaliteit controleren en waarderen. Verbeteragenda met burgers (pdf) In dit document geven we tips om samen met burgers te bekijken welke verbeteringen er nodig en mogelijk zijn om de kwaliteit te borgen, dan wel te verbeteren.

Het gebeurt al

Burgemeesters hebben hun eigen manieren gevonden om interactie over het burgerjaarverslag te organiseren. (hier, 2008 pdf).

Lees ook deze rapportages van onderzoek naar burgerjaarverslagen. In deze onderzoeken staan diverse praktische tips voor een goed burgerjaarverslag. Uitgebracht door stichting Rekenschap, zoals deze (2003 pdf).

Een speelse test van het burgerjaarverslag hier