Evaluatie van burgerparticipatie

projecten2Met “in actie met burgers” in 2008 bespraken vertegenwoordigers van gemeenten hoe burgerparticipatie beter kan worden geëvalueerd. Zo kan de gemeente leren van wat goed ging en wat fout ging.

Hier de rapportage. (2008 pdf). Inmiddels is er een benchmark burgerparticipatie hier.

Het onderzoek met de gemeenten leidde tot de publicatie: de harde kant van burgerparticipatie.  Het is nodig snehardekantl participatieprocessen te verbeteren en kwaliteit te borgen. Deze publicatie schetst de weg naar betere borging van goede participatieprocedures. (pdf, 2010)

Lees ook Annex naar aanleiding van gesprekken over het boekje: over interne gerichtheid, bureaucratie en vrijblijvendheid hier

Willen gemeenten stelselmatig participatie evalueren en verbeteren, dan is het goed om deelname aan de benchmark burgerparticipatie te overwegen. Dan kan de gemeente ook deelnemen aan de Participatiemonitor.  De Participatiemonitor helpt gemeenten beter samen te werken met burgers, bedrijven en organisaties!

Dat levert op:
– Systematisch zicht op aanpak en resultaten van participatie.
– Een kostenefficiënte evaluatie van ieder participatietraject.
– Directe feedback van (participerende) burgers, bedrijven en organisaties voor uw projectleiders en beleidsmedewerkers.
– Een impuls voor de ontwikkeling en professionalisering van organisatie en medewerkers.